договір оферти

Останнє оновлення: 01.08.2022
Відповідно до чинного українського законодавства торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею. У зв’язку з цим, інтернет-ресурс магазину https://spadokstudio.com є торговим майданчиком ФОП Гамєєва Е.В. Договірні відносини між покупцем і продавцем ФОП Гамєєва Е.В. оформляються у вигляді договору публічної оферти.
Цей Договір є публічною пропозицією укласти договір купівлі-продажу у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України на умовах, викладених нижче. Цей Договір укладається між Продавцем та Покупцем та встановлює умови та правила оплати, доставки та повернення (обміну) Товару, регулює відносини, що виникають між Продавцем та Покупцем та є обов’язковою для Сторін.
Покупець зобов’язаний ознайомитись з умовами цього Договору. Продавець не несе відповідальність за невірне розуміння або тлумачення Покупцем умов цього Договору.
Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення замовлення кнопки «Підтвердити», означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно чинного українського законодавства, прийняв до виконання умови договору публічної оферти, які вказані нижче.
При повній згоді з даним Договором покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення і за невиконання умов даного договору.
Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити» на сторінці оформлення замовлення і підтвердження його покупки.

1. Умовні домовленості
1.1 Умовні домовленості – це визначення, присутні в цьому договорі, є його невід’ємною частиною.
1.2 Визначення трактуються виходячи з їх сутності та змісту цього договору. Нижче наведено список цих визначень:
Веб-сайт або Торговий майданчик або Інтернет-магазин – сайт інтернет-магазину, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://spadokstudio.com, включаючи всі його веб-сторінки, який створений для укладення Договору купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару.
Товар – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем в інтернет-магазині https://spadokstudio.com і поміщений в кошик інтернет-магазину https://spadokstudio.com
Покупець – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, яка відвідала сайт https://spadokstudio.com, що має намір придбати Товар, та оплатити отримання такого Товару.
Продавець – ФОП Гамєєва Е.В. власник товару, пропонованого на майданчику інтернет-магазину https://spadokstudio.com
Отримувач Товару – будь-яка дієздатна фізична особа, яка визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар як отримувач Товару;
2. Визначення термінів
2.1 Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
2.2 Замовлення – належно оформлений та розміщений на Веб-сайті запит Покупця на купівлю обраних ним Товарів, що адресується Продавцю
2.3 Акцепт – прийняття умов Договору Покупцем шляхом підтвердження Замовлення на Веб-сайті (натискання Покупцем кнопки «Підтвердити»).
3. Загальні положення та предмет договору
3.1 В порядку та на умовах, погоджених Сторонами у цьому Договорі, Продавець зобов’язується передати у власність Покупцеві обраний ним Товар на відповідній сторінці Веб-сайту, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар.
3.2 Договір вважається укладеним, а його умови беззастережно прийняті Покупцем з моменту Акцепту. Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину означає, що Покупець згоден з усіма умовами Оферти.
3.3 Адміністрація сайту Інтернет-магазину має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця.
3.4 Термін дії оферти не обмежений, якщо інше не зазначено на сайті Інтернет-магазину.
3.5 Продавець надає Покупцеві повну і достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, місце виготовлення. Натисканням на кнопку «Підтвердити», Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:
найменування та місцезнаходження Продавця;
основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;
вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю;
спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;
період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору;
порядок розірвання даного Договору;
інші умови на яких Товар пропонується до продажу.
4. Вартість товару та порядок оплати
4.1 Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину. Ціна Товарів на Веб-сайті вказується без врахування вартості доставки.
4.2 Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.
4.3 Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.
4.4 Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення Оператором. Вартість доставки оплачується Покупцем окремо.
4.5 Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту отримання Продавцем в повному обсязі коштів.
4.6 Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину.
4.7 Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України – гривні. Продавець може, для зручності інформування деяких Покупців, зазначати також ціну в іноземній валюті, при цьому сума, що підлягає сплаті в гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу.
4.8. Продавець має право надавати знижки, встановлювати програму бонусів та промокоди, проводити акції. Види знижок, бонусів і промокодів, акцій, порядок і умови їх нарахування чи проведення вказуються на Веб-сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.
5. Порядок оформлення Замовлення
5.1 Замовлення Товару здійснюється Покупцем через сервіс сайту Інтернет-магазину http:// spadokstudio.com. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає наявний та запропонований до продажу Товар, оформлює Замовлення через форму «В кошик» , або зробивши замовлення за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину та заповнює і направляє Продавцю форму «Оформити замовлення».
5.2 При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:
5.2.1 прізвище, ім’я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (Отримувача);
5.2.2 обраний спосіб та бажане місце доставки Товару ;
5.2.3 адреса електронної пошти та контактний номер телефону;
5.2.4 обраний спосіб оплати.
5.3 Найменування, кількість, асортимент, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
5.4 Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.
5.5. Продавець гарантує, що зазначені на Веб-сайті характеристики Товару є достовірними. При цьому опис, характеристики, інша інформація про Товар може не бути вичерпною і може містити друковані помилки (описки) і бути неактуальними. Для уточнення інформації щодо Товару Покупець має право звернутися за вказаним на Веб-сайті телефоном.
5.5 Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину.
5.6 Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення. Продавець має право відмовитися від передання Замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності, що спричинило або може спричинити неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем.
5.7 У разі відсутності замовленого Покупцем Товару на складі, Продавець має право анулювати Замовлення в односторонньому порядку, повідомивши про це Покупця по телефону або шляхом направлення електронного листа на адресу електронної пошти Покупця.
5.8 Розміщені на Веб-сайті фотографії, що супроводжують Товари, є звичайними ілюстраціями до них і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду. Кольори Товарів на Веб-сайті можуть не відповідати дійсності через різницю в передачі кольорів моніторами.
5.9 Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар складає до 5 (п’яти) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому цим Договором, Замовлення.
6. Доставка та передача товару покупцю
6.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або особисто. Порядок оплати і отримання зазначений в розділі «Доставка і оплата»
6.2 Термін доставки Товару Покупцеві складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки.
6.3 При доставці товарів в інші міста України, виконуваної іншими Службами доставки на умовах співпраці з ТОВ «Нова Пошта» (далі Компанія-перевізник) Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів компанії «Нова Пошта», які доступні на сайті Компанії-перевізника.
6.4 Доставлений Товар передається Покупцю, а при відсутності Покупця – будь-якій особі, яка пред’явила квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки товару.
6.5. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передання) цього Товару Покупцю або Отримувачу Товару.
6.6. Доставка Товару за межі території України здійснюється виключно за умови повної попередньої оплати за Товар.
6.7. Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.
7. Умови повернення та обміну Товару
7.1 Повернення і обмін Товару здійснюється в порядку, передбаченому Застосовним законодавством.
7.2 Покупець поінформований, що деякі Товари, розміщені на Веб-Сайті, є такими, що не підлягають обміну (поверненню). Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) затверджується Кабінетом Міністрів України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF#Text).
7.3 Покупець має право на повернення (обмін) товару належної якості, що підлягає обміну (поверненню) протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення Товару належної якості проводиться за умови, якщо Товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару.

8. Конфіденційність і захист інформації
8.1. Персональні дані Покупця обробляється відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Термін зберігання і обробки персональних даних становить 5 років.
8.1.1. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту і мобільний телефон Покупця з його згоди. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови.
8.2. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.
9. Відповідальність сторін
9.1 За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та законодавством України.
9.2 Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.
9.3 Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної, неповної, неточної або помилкової інформації.
9.4 Продавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але не виключено глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до Веб-сайту Інтернет-магазину.
9.5 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком таких непереборних обставин, як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, що виникли незалежно від волі Сторін після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання в зв’язку з такими обставинами, зобов’язана негайно повідомити про це іншу Сторону та надати документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.
10. Застосовне право та вирішення спорів
10.1 Правовідносини, що виникають у зв’язку із укладенням, підписанням, виконанням, припиненням, тлумаченням цього Договору регулюються правом України.
10.2 Всі спори і розбіжності, які виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

11. Заключні положення
11.1 Продавець залишає за собою право змінювати Договір у будь-який час. Такі зміни вступають у силу з моменту їх розміщення на Веб-сайті. Зміни до Договору можуть бути здійсненні шляхом викладу в окремому додатку або шляхом викладу Договору у новій редакції.
11.2 Продавець має право змінювати свої контактні дані без попереднього повідомлення Покупця з урахуванням вказівки нових контактних даних на Веб-сайті і в цьому Договорі.
11.3 Продавець має право відступати або в будь-який інший спосіб передавати свої права та обов’язки, що витікають з його відносин з Покупцем, третім особам без згоди Покупця. Продавець має право залучати до виконання Замовлень будь-яких третіх осіб без згоди Покупця.
11.4 Умови даного Договору є однаковими для всіх Покупців.